LA SOLEDAT A L’OBRA D’ITXARO BORDA

Katixa Dolhare

Resumen


La soledat és un dels temes més recurrents que es presenten als escrits d’Itxaro Borda. Donat que es tracta d’un tema complex i que s’aborda des de diferents punts de vista a l’obra d’Itxaro Borda, considerem imprescindible localitzar aquesta noció dins de la història de la literatura occidental, per tal de poder entendre amb més precisió en què es basa la modernitat de l’obra que ens interessa. Analitzarem a continuació de quina manera paradoxal es presenta la soledat als llibres d’Itxaro Borda, així com els problemes d’expressió que aquesta comporta. Per finalitzar, i sempre tenint com a objetiu la soledat a l’univers d’Itxaro Borda, realitzarem un estudi comparatiu entre els treballs en prosa i aquells escrits en vers, destacant-ne la suposada valentia i el gran modernisme que es desprèn de les seves novel·les.


Palabras clave


soledad; Itxaro Borda; modernidad; novela; poesia; paradoja

Texto completo:

HTML (EN, CAT, EU)

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.
RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona