Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d'usuari/ària i una contrasenya per a Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal?
Vés a l’inici de sessió

 

Directrius per a l’autor/a

Periodicitat i publicació
ABRIU és una revista anual. Es publica simultàniament en versió electrònica i impresa.

Llengües de la revista
Les llengües de la revista són: gallec, portuguès, anglès, català, espanyol. Els textos han de ser originals. S’han d’enviar en arxius electrònics com a .doc a filgalport@ub.edu.

Taxes d'enviament i publicació
ABRIU no cobra taxes per tramesa de treballs, ni tampoc quotes per la publicació dels seus articles.

Preparació del text
Tots els textos han de portar títol, nom del(s) autor(s), correu electrònic, i filiació institucional.

ARTICLES. Els textos inclosos a les seccions Monogràfic i Miscel·lània tindran una extensió de 20.000 a 35.000 caràcters (amb espais). Han de incloure un resum d’un màxim de 600 caràcters (amb espais) i cinc paraules clau. El títol, el resum i les paraules clau han d’anar en la llengua de l’article i en anglès; en cas que el text sigui en anglès, la segona llengua pot ser gallec, portuguès, catalán o espanyol.

RESSENYES. Els textos inclosos a la secció Ressenyes tenen una extensió de 7.000 a 14.000 caràcters (amb espais). Han de portar títol i les dades completes del volum ressenyat, segons els criteris de citació d’ABRIU. El nom i l’afiliació institucional s’haurà de posar al final.

NOTES. Aniran a peu de pàgina i han de ser el més breus possible. No podran ser exclusivament bibliogràfiques.

TAULES I FIGURES. S’han d’incorporar en el lloc que pertoqui del text. A més a més, les figures, que han d’estar lliures de drets d’autoria, s’han d’enviar en un arxiu d’imatge (format .jpg) de bona qualitat per a imprimir.

FORMAT DE LES REMISSIONS EN EL TEXT DE L’ARTICLE. La remissió a fonts bibliogràfiques en el cos del text ha de seguir el sistema autor-any (primer cognom de l’autor/a seguit de l’any d’edició i, si cal, el número de pàgina després de dos punts:


Exemples:

Os textos revisados aqui apoiam a ideia de que «o português falado no Brasil será uma preocupação permanente do autor» (Ribeiro 1994: 274)

Para Ribeiro (1994: 274), «o português falado no Brasil será uma preocupação permanente do autor».

A relación de Cunqueiro co castelán probablemente foi moi influenciada polos feitos históricos:
De todo iso só pode deducirse que foi o estalido da guerra civil, que non o resultado, aínda que tamén, o que conduciu a Cunqueiro a utilizar o castelán como lingua literaria. E, con todo, uns poucos anos despois, tras retirarlle Juan Aparicio o carné de xornalista en 1947, regresa a Mondoñedo e recupera o galego como instrumento literario, co fin de contribuír á consolidación da prosa narrativa nesta lingua. (Valls 2012: 42)

Losada (2005a: 173) proposa «una nova visió de l’anomenat psicologisme de Clarice» a la llum de les seves col·laboracions a la premsa.


REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES
Les referències bibliogràfiques es limitaran a les citades explícitament en el cos de l’article. Aniran al final de l’article per ordre alfabètic del cognom del primer autor. Si el document té fins a tres autors, es consignaran tots tres separats per punt i coma (;) i amb el cognom primer i el nom després de coma. Si en té més, s’anotarà el primer autor seguit de et al. Si es tracta d’un document col·lectiu amb editor, compilador, organitzador, etc., la referència s’encapçalarà amb el nom d’aquest o aquests i la funció entre parèntesi: (ed.), (org.), (comp.).
En cas que no es faci servir la primera edició del text, se’n pot indicar l’any entre claudàtors. Les referències en línia segueixen les normes de citació bibliogràfica i al final indiquen el suport (en línia), la data de consulta entre claudàtors i la url.
Les referències aniran en paràgraf sagnat a la francesa.

Exemples:

Articles

Pires de Lima, Isabel (2010). «Língua e literatura portuguesas no quadro da neolatinidade: esplendor, fraquezas e forças». Grial, 185, 60-67.

Llibres
Davies, Catherine (1987). Rosalía de Castro no seu tempo. Vigo: Galaxia.

Edicions
Barreno, Maria Isabel; Horta, Maria Teresa; Velho da Costa, María ([1972] 2010). Novas cartas portuguesas. Ed. Ana Luísa Amaral. Alfragide: Dom Quixote.

Capítols de llibre
Cuadrado, Perfecto E. (2005). «Neo-Realismo e produção surrealista». Carlos Reis (dir.), História crítica da literatura portuguesa. Do Neo-Realismo ao Post-Modernismo. Lisboa: Verbo, 170-173.

Pàgines web
Casas, Arturo (2012). «Qué é unha autora? Inquérito a Chus Pato». Revista de poesía, 2, 12 de decembro [en línia] [23 febreiro 2012]. <http://www.poesiagalega.org/revista_de_poesia>

COMUNICACIÓ AMB LA REVISTA
Per a enviar treballs, sol·licitar subscripcions, intercanvis, etc., s’ha de fer servir necessàriament el correu electrònic de la revista: filgalport@ub.edu.

Els enviaments postals (com ara publicacions per a ser valorades a l’apartat ressenyes) s’han d’enviar a:

ABRIU: REVISTA DE TEXTUALIDADE DO BRASIL, GALICIA E PORTUGAL
Estudis Gallecs i Portuguesos
Facultat de Filologia
Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

 

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.

  1. La tramesa no ha estat publicada anteriorment, ni tampoc no s’ha enviat anteriorment a una altra revista (o s’ha proporcionat una explicació a «Comentaris a l’editor/a»).
  2. El fitxer de la tramesa és en format Microsoft Word.
  3. S’han proporcionat els URL per a les referències sempre que ha estat possible.
  4. El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics establerts a la secció «Indicacions per als autors/es» de la pàgina «Quant a la revista».
  5. Per a les trameses a seccions revisades per persones expertes, s’han seguit les instruccions de la secció «Com assegurar una revisió cega».
 

Avís de drets d'autor/a

Els autors i les autores conserven els drets d’autoria i atorguen a Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal el dret de primera publicació, a partir del qual l’obra serà disponible simultàniament sota una Llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada (cc-by-nc-nd) que permet compartir l’obra amb tercers, sempre que aquests en reconeguin l’autoria i la publicació inicial en aquesta revista.

 

Dret d'informació - informació bàsica

Responsable

Secretaria General de la Universitat de Barcelona

Finalitat

Si us registreu com a autor o revisor o els administradors d’una revista us donen d’alta, la finalitat serà la de gestionar la realització de les corresponents funcions en relació amb la revista en què us registreu. Si us registreu com a lector, la finalitat serà la d’enviar-vos informació sobre la revista en què us registreu

Legitimació

Consentiment de la persona interessada

Destinataris

La pròpia universitat i els encarregats del tractament, si escau. No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal

Drets

Accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les,  sol·licitar-ne la portabilitat de les dades o sol·licitar-ne la  limitació dels tractaments

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional en el següent enllaç:  http://hdl.handle.net/2445/122803

 


eBook

 

RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona