Lluïsa PLA I TOLDRÀ, Els Girona. La gran burgesia catalana del segle XIX, Barcelona, Fundació Noguera, 2014, 321 págs.

Martín Rodrigo Alharilla

Texto completo:

PDF

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.
RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona