Lluïsa PLA I TOLDRÀ, Els Girona. La gran burgesia catalana del segle XIX, Barcelona, Fundació Noguera, 2014, 321 págs.

Martín Rodrigo Alharilla

Texto completo:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/rhi.v26i67.18195

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.
RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona