Roser Solà Montserrat, L'Institut Industrial de Catalunya i l' associacionisme industrial des de 1820 a 1854. Mª Lluïsa Gutiérrez Medina, la España Industrial, 1847-1854. Un model d'innovació tecnològica

Josep M. Benaul i Berenguer

Texto completo:

 Sólo suscriptores

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.
RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona