F. VALLS, La Catalunya atlàntica. Aiguardent i teixits a l’arrencada industrial catalana. Eumo, Vic, 2004, 415 pp.

Josep Maria Fradera

Texto completo:

PDF

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.
RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona