Imatge de la portada

L’aprenent de llengua quan aprèn l’escrit

Ana Teberosky, Maria-Josep Jarque

Resum


Aquest article presenta algunes reflexions sobre l’ensenyament de la llengua i l’alfabetització, que considerem fonamentals en els processos d’instrucció. Defensa la conceptualització de la llengua com a activitat i exposa alguns dels efectes de l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura en els individus, relacionats amb la representació de la pròpia llengua i l’ús d’altres sistemes semiòtics. També tracta les relacions entre oralitat i escriptura i el seu impacte en l’estructura lingüística, les diferències entre sistema gràfic i llengua escrita. Aquestes qüestions afecten les formes d’ensenyar: les característiques de les activitats d’ensenyament i l’input que reben els infants, la multimodalitat, les ajudes del professor, així com l’ús d’instruments lingüístics externs.


Paraules clau


Alfabetització; ensenyament de la llengua; llengua escrita

Text complet:

PDF ()


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/lsc.14.2016.15365

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona