Imatge de la portada

La modelització matemàtica en la sociologia del llenguatge: estudi comparatiu de l'evolució dels usos lingüístics a Catalunya i al País Valencià

Manel Perucho i Pla, Clara Miralles Vila, Ernest Querol Puig, Emilia López Iñesta

Resum


L’article vol respondre la pregunta següent: és aplicable el model dinàmic de la desaparició de les llengües proposat el 2003 per Abrams i Strogatz  a les dades demolingüístiques del País Valencià i de Catalunya de què disposem?

Les dues recerques que presentem ─elaborades pel nostre grup de recerca─ s’inscriuen en l’anàlisi dels processos de substitució i de reversió lingüística. La modelització del sistema mitjançant equacions diferencials ens permet estudiar si la dinàmica del sistema és de desaparició o no. En el segon cas, serien necessaris nous models que permeteren canvis de tendència. Aquesta modelització és una eina fonamental per a l'estudi de sistemes socials.

Concloem que el model d’Abrams i Strogatz és aplicable a la tendència decreixent del nombre de parlants de català que es dóna al País Valencià, però, per contra, no és aplicable a l’evolució del sistema a Catalunya.


Paraules clau


models matemàtics; sociolingüística; procés de substitució lingüística

Text complet:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/LSC-2017.15.11

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons
RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona