Sobre les competències en català i castellà dels escolars a Catalunya: una resposta a la polèmica sobre el decret d'hores de castellà

Joaquim Arnau

Resum


Darrere de l’augment de les hores de castellà en els centres educatius de primària i secundària que preveuen els reials decrets 830/2003 i 831/2003, hi ha la creença que els escolars de l’Estat espanyol i, especialment, els de Catalunya saben poc castellà, i que el bilingüisme es troba en perill a territoris com Catalunya.
A partir de les dades que proporciones diverses investigacions empíriques, en aquest article es demostra que (1) el coneixement de castellà de l’alumnat de Catalunya no és inferior al de l’alumnat de la resta de l’Estat, (2) l’adopció del català com a llengua vehicular de l’escola no ha influït negativament en la competència en castellà, i (3) els infants i adolescents catalanoparlants s’acosten més al bilingüisme equilibrat que no pas els castellanoparlants. A més a més, i a partir de recerques en el camp de l’ensenyament/aprenentatge de segones llengües, s’arriba a la conclusió que és més important la naturalesa de les activitats que es fan per aprendre una segona llengua que no pas el temps d’exposició a aquesta llengua.


Paraules clau


bilingüisme; competència; segona llengua; llengua vehicular

Text complet:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/lsc.1.2004.3247

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona