Ensenyar a llegir i escriure i més hores de castellà. Com ho farem?

Montserrat Fons Esteve

Resum


La LOCE i els decrets que la complementen estableixen que en el primer cicle de primària, els cursos en què s’aprèn a llegir i escriure, s’han impartir quatre hores setmanals de castellà. En aquest article s’analitzen les repercussions d’aquesta mesura en el procés d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura i en la consecució de l’objectiu lingüístic final del sistema educatiu a Catalunya (garantir el coneixement de les dues llengües oficials).
La discussió gira entorn de tres eixos: la diversitat de coneixements lingüístics de l’alumnat que aprèn a llegir i escriure en una mateixa aula, la integració de l’ensenyament de la lectura i l’escriptura en les activitats que es desenvolupen al llarg de la jornada escolar, i la constatació que els infants aprenen a llegir i escriure en les llengües que fan servir els adults quan interaccionen amb ells, encara que els nens no les parlin correctament.


Paraules clau


LOCE; primària; llengües oficials; sistema educatiu

Text complet:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/lsc.1.2004.3251

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona