Imatge de la portada

L'Ensenyament /adquisició de segones llengües des d'una perspectiva pragmàticodiscursiva

Grup de Recerca LAELA

Resum


La importància d’aspectes discursius en l’ensenyament i aprenentatge de segones llengües s’ha fet palesa en les últimes dècades, sobretot a partir de la presència de l’enfocament comunicatiu en l’ensenyament. Com a conseqüència d’aquesta visió, diversos estudis s’han dut a terme tot considerant el desenvolupament i la promoció de la competència comunicativa dels aprenents. D’acord amb aquesta perspectiva, en aquest article presentem un breu recull dels resultats més recents en dos àmbits d’investigació que segueixen una perspectiva pragmàtica-discursiva, com són la interacció a l’aula i la pragmàtica de l’interllenguatge. A més, també incloem algunes propostes pedagògiques que han sorgit de la recerca sobre adquisició de segones llengües i llengües estrangeres dins un context discursiu.

 


Paraules clau


aprenentatge de segones llengües; aspectes discursius; competència comunicativa; pragmàtica-discursiva

Text complet:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/lsc.5.2007.3260

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.




RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona