Imatge de la portada

La política lingüística de la UE

Alexia Bos i Solé

Resum


Aquest article pretén donar compte de l'actual política lingüística que està duent a terme la Unió Europea mitjançant les seves institucions, principalment a través de la Comissió Europea. L'article descriu totes les iniciatives que afavoreixen en major o menor grau les llengües regionals o minoritàries. L'última part de l'article se centra en les perspectives de futur dels programes de la UE des del 2007 fins al 2013. Així, es presenten les principals accions i línies de finançament que, tot i estar pendents de ser aprovades definitivament pel Consell i pel Parlament europeus, és probable que aviat formin part de la nova generació de programes d'aprenentatge al llarg de la vida.


Paraules clau


política lingüística; Unió Europea; llengües regionals; llengües minoritàries

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.

Comentaris per a aquest article

Visualitza tots els comentaris
 |  Afegeix un comentariRCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona