El debat polític. Una aproximació des de l'anàlisi del discurs oral

Antonio Miguel Bañón

Resum


Els debats polítics televisats, com ocorre en molts altres gèneres propis de la dimensió oral, en la nostra opinió, han estudiar-se com a processos comunicatius complexos, en els quals convé tenir en compte no només la fase de desenvolupament pròpiament dita, sinó també les fases d’elaboració i negociació prèvies, així com les fases de reacció i de valoració posteriors a la seva emissió. Podríem parlar, doncs, de predebat, debat i postdebat. D’altra banda, el nucli del procés es pot distribuir, al seu torn, també en tres grans moments textuals: la presentació i la intervenció inicial, el desenvolupament, i, finalment, la intervenció final i la conclusió. En aquest article, hem reflexionat justament sobre la presentació, d’una banda, i sobre el postdebat, d’una altra. A més, hem inclòs algunes notes sobre la interrupció com a estratègia algunes vegades determinant en el debat polític.

 


Paraules clau


debat polític; gèneres; estratègia; emissió; discurs oral

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.1344/LSC-2005.3.3

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona