ABraz

La lingüística forense i l'interrogatori policial a Espanya: un enfocament lingüístic de les pràctiques actuals

André Braz

Resum


L’interrogatori policial forma part de la fase d’investigació del procediment judicial (Llei d’enjudiciament criminal (LECrim), títol V), durant el qual la recuperació de la informació pot ajudar en el procés de recerca que comporta la resolució d’un acte delictiu. En aquest context, l’àmbit forense del llenguatge judicial i policial (Language of the Court and the Legal Process,en anglès) estudia el discurs i les estratègies lingüístiques que sorgeixen a partir de la interacció establerta durant l’interrogatori entre la policia i els sospitosos que són interrogats.

A Espanya, la LECrim no obliga a fer públic aquest procediment d’interrogatori policial i els protocols actuals adopten la forma d’una entrevista oral no registrada electrònicament. L’única representació de la interacció que existeix és un document escrit per la policia anomenat acta de declaració. L’anàlisi lingüística que es presenta en aquest article suggereix que les pràctiques actuals no compleixen amb l’objectiu desitjat d’obtenir informació útil per a la investigació i per al tribunal que ha de jutjar el cas.

 


Paraules clau


interrogatori policial; acta de declaració; anàlisi del discurs; lingüística forense; interrogatorio policial; acta de declaración; análisis del discurso; lingüística forense; police interrogation; discourse analysis; forensic linguistics

Text complet:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/lsc.9.2011.3294

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona