Imatge de la portada

Tensions ideològiques sobre "la llengua d'acollida" en un projecte residencial per a migrants

Maria Rosa Garrido Sardà

Resum


En la nova Llei d’acollida el català es defineix com la llengua comuna i vehicular dels serveis d’acollida per a persones nouvingudes en tant que llengua pròpia de Catalunya. En aquest article s’analitza el paper del català en un projecte residencial per a migrants gestionat per organitzacions no governamentals, que s’insereix dintre del pla d’acollida d’una ciutat catalana. L’estudi etnogràfic que es presenta analitza, per mitjà dels conceptes de l’autenticitat i l’anonimat (Woolard 2008), les tensions pràctiques i ideològiques que s’observen en relació amb l’ús de la llengua catalana i les conseqüències socials que tenen per als participants. Com en altres institucions catalanes, s’observa que hi predomina la ideologia de l’autenticitat, que relega el català a un ús intragrupal i que fa del castellà la llengua de comunicació per defecte. Es conclou que, contràriament als objectius del projecte, les pràctiques lingüístiques estudiades no afavoreixen la incorporació social plena dels migrants.

 


Paraules clau


llengua d'acollida; llengua vehicular; etnografia; ideologies; pràctiques lingüístiques; inserció

Text complet:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/lsc.8.2010.3306

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona