Imatge de la portada

El llenguatge: una visió des de la teoria de la complexitat

Àngels Massip i Bonet

Resum


En aquest article pretenem posar de relleu l'interès de la perspectiva CAS (llengua considerada com a Sistema Complex Adaptatiu)  per a la investigació de la llengua i més concretament per a la investigació de la variació històrica i geogràfica.  Parlem de l'evolució del llenguatge, entesa com els processos cognitius que donen lloc al canvi cultural i lingüístic.

L’enfocament CAS considera el llenguatge com un fenomen emergent, “el resultat de l'activitat, el comportament col·lectiu i acumulatiu d'agents lingüístics a través del temps" (Frank i Gontier 2013:39).


Paraules clau


llenguatge; sistema complex adaptatiu; variació; canvi; diacronia

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.1344/LSC-2013.11.4

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona