La sostenibilitat del sistema sanitari: les preguntes que no hem volgut fer

Victòria Martorell

Resumen


-

Texto completo:

PDF (Català)


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/rbd2015.Extra.14707

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.
Copyright (c)© 2004-2017 Máster en Bioética y Derecho - Observatori de Bioètica i Dret - Cátedra UNESCO de Bioética - Universitat de Barcelona

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona