¿Por qué la fusión de dos revistas consolidadas?

Observatori de Bioètica i Dret Observatori de Bioètica i Dret

Resumen


-

Texto completo:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/rbd2016.36.15372

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.
Copyright (c)

© 2004-2017 Máster en Bioética y Derecho - Observatori de Bioètica i Dret - Cátedra UNESCO de Bioética - Universitat de Barcelona

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona