Sessió extraordinària del Seminari permanent de l’Associació de Bioètica i Dret celebrada el 28 d’octubre de 2010 amb el Dr. Jérôme Sobel

Editorial Editorial

Resumen


-

Texto completo:

PDF (Català)


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/rbd2011.21.7746

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.
Copyright (c)© 2004-2017 Máster en Bioética y Derecho - Observatori de Bioètica i Dret - Cátedra UNESCO de Bioética - Universitat de Barcelona

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona