El suïcidi mèdicament assistit: panorama actual

Albert Royes

Resumen


-

Texto completo:

PDF (Català)


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/rbd2008.13.7801

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.
Copyright (c)© 2004-2017 Máster en Bioética y Derecho - Observatori de Bioètica i Dret - Cátedra UNESCO de Bioética - Universitat de Barcelona

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona