Disseny, aplicació i valoració d’instruments per avaluar la competència de treball en equip

Marina Solé Català, Margarita Camós Ramió, Montserrat Casanellas Chuecos, Lluís Medir Tejado, Daniel Montolio, Anna M. Palau Roqué, Domènec Sibina Tomás

Resumen


L’article exposa els resultats del projecte del mateix nom que va obtenir un ajut en el marc de la Convocatòria REDICE-10. El projecte s’ha proposat avançar en la implanta-ció de la competència transversal de treball en equip en el Grau de Gestió i Adminis-tració Publica, després d’una experiència inicial en la qual s’havia adoptat una definició de la competència i s’havia planificat el seu desplegament de manera seqüencial. L’objectiu principal del projecte ha estat construir instruments d’avaluació de la com-petència i comprovar-ne l’efectivitat a partir de la seva aplicació en diferents assigna-tures del grau. L’article descriu el procés seguit per construir uns qüestionaris d’autoavaluació de la competència adreçats a l’alumnat i analitza la informació recolli-da amb el propòsit de valorar seva utilitat com a eina d’avaluació.

Texto completo:

PDF


DOI (PDF): https://doi.org/10.1344/REYD2013.07.7629

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona