Com aplicar l’anàlisi narrativa temàtica a l’anàlisi de narratives escrites en entorns online

Lissette Fernández-Núñez

Resum


La investigació narrativa és l’estudi de l’experiència a través de relats. Una narrativa o relat és un recompte simbolitzat d’una seqüència d’esdeveniments i accions importants per al narrador i el seu públic, que té una dimensió temporal. És una forma utilitzada per les persones per contar el seus esdeveniments i experiències importants, i per l’investigador una bona manera d’estudiar els significats i motius de l’experiència. Les expressades en entorns online es caracteritzen per ser narratives escrites, usualment en primera persona, que compleixen les característiques de seqüencialitat, indiferència fàctica i temporalitat, i que són co-construïdes. L’anàlisi narrativa s’interessa en com un narrador o escriptor acobla i seqüencia esdeveniments, i en com utilitza el llenguatge i/o les imatges visuals per a comunicar significat. Hi ha moltes maneres de narrar l’experiència, la manera com un narrador, escriptor o artista visual escull com fer-ho és significativa. De les quatre aproximacions metodològiques per a l’anàlisi de narratives d’individus i grups, aquest article se centra en l’anàlisi narrativa temàtica per ser la més adequada per a les narratives escrites, i en concret, per a les expressades en entorns online. A l’últim apartat es presenten les fases del procés d’anàlisi.


Paraules clau


Anàlisi narrativa temàtica; Narratives escrites; Entorns online

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2015.8.1816

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona