El futur de l´educació superior, algunes claus

Dolors Reig-Hernández

Resum


L'article analitza algunes de les actuals tendències en educació. Comença introduint els canvis produïts en la societat del coneixement, especialment al voltant de les noves abundàncies informatives i formatives que genera, passant després a presentar les diferents teories, les noves abundàncies i narratives que emergeixen entorn de la confluència entre Societat-xarxa i educació. Des d'una perspectiva possibilista es presenten l'Aprenentatge connectat, Aprenentatge Social, Aprenentatge Autònom, Aprenentatge Proactiu i Aprenentatge Informal, detallant els matisos que cadascún aporta al futur de l'educació. Es proposen finalment, adaptats al tema que ens ocupa, alguns valors que poden distingir, en un futur relativament proper, oferta educativa general de difícil supervivència en el nou ecosistema d'oferta educativa excel lent i per tant amb probabilitats de sostenibilitat dins del mateix.

 


Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2010.3.2327

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona