El disseny d’uns quaderns de Pràcticum des de la millora docent i el treball coresponsable per a la transferència de competències i el desenvolupament professional

Ana M. (Ana María) Novella Cámara, Núria Fuentes-Peláez, Anna Forés Miravalles

Resum


Aquest article vol oferir un exemple de treball innovador basat en una recerca acció per a la construcció d’un procés educatiu orientat a l’acompanyament de l’alumnat en les pràctiques externes en l’ensenyament d’Educació Social de la Universitat de Barcelona. En primer terme, presentem els referents conceptuals en els quals s’emmarquen els aprenentatges del Pràcticum. En segon lloc, aprofundim en la metodologia de la recerca sobre la reflexió de la pràctica docent duta a terme en el marc d’un projecte d’innovació docent 2008MQD155) per analitzar, aclarir i promoure les competències i condicions necessàries perquè s’esdevingui el procés d’aprenentatge. Seguidament, es presenten com a resultat de la recerca uns quaderns adreçats als agents implicats en el procés del Pràcticum, que volen donar suport a la funció docent. Finalment, s’aporten conclusions, reflexions i interrogants sobre el que ha suposat l’elaboració conjunta dels quaderns de Pràcticum, amb el propòsit d’afavorir la transferència a altres realitats educatives d’educació superior.

Paraules clau


Pràcticum; tutor-tutora; competències; innovació docent

Text complet:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2011.4.2424

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona