Anàlisi discriminant mitjançant SPSS

Mercedes Torrado-Fonseca, Vanesa Berlanga-Silvente

Resum


L'anàlisi discriminant és un mètode estadístic pel qual es busca conèixer quines variables, mesures en objectes o individus, expliquen millor l'atribució de la diferència dels grups als quals pertanyen aquests objectes o individus. És una tècnica que ens permet comprovar fins a quin punt les variables independents considerades en la investigació classifiquen correctament els subjectes o objectes.

Es mostren i expliquen els principals elements que es relacionen amb el procediment per dur a terme l'anàlisi discriminant i la seva aplicació utilitzant el paquet estadístic SPSS versió 18 per al desenvolupament del model estadístic, les condicions per a l'aplicació de l'anàlisi, l'estimació i interpretació de les funcions discriminants, els mètodes de classificació i la validació dels resultats.


Paraules clau


Anàlisi discriminant; Classificació de dades i subjectes; Predicció; Poder de discriminació

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2013.6.26210

Enllaços refback

Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona