RIDAS. Revista Iberoamericana de Aprendizaje Servicio

ISSN en línia: 2339-9341

RIDAS, Revista Iberoamericana de Aprendizaje Servicio, és una revista científica de la Red Iberoamericana de Aprendizaje Servicio i de la Red Universitaria Española de Aprendizaje Servicio.

Publica articles relacionats amb l'àmbit de la solidaritat, la ciutadania i l'educació prenent com a eix la proposta educativa de l'aprenentatge servei en la seva concreció en diferents àmbits i etapes educatives.


Els articles poden tenir el format de reflexions teòriques, conceptuals i històriques; articles sobre recerques; bones pràctiques analitzades, estudis de cas; revisions bibliogràfiques o experiències curtes i testimonis.

No 3 (2017)

Taula de continguts

Editorial

Editorial
 

Articles

Monike Gezuraga, María Alejandra Herrero
Javier Agrafojo, Beatriz García, Elisa Jato
Javier Collado
Belén Zayas, María Jesús Martínez-Usarralde
Dana Bates
Elena Fernández, Rebeca García
Rosa M. Rodríguez-Izquierdo, María Cabillas, Virginia Martínez
María del Mar Lorenzo, Ígor Mella, Jesús García, Cristina Varela

Experiències i testimonis

Patricio Alonso Cea, Marcia Muñoz, María Bull, Claudio Oyarzo, Frank Sanhueza
Zuzana Bariaková, Martina Kubealaková
Erasto Espino
Gema Santander

Ressenyes

Laura Lucchetti
Enrique Ochoa

Exemplar complet

RIDAS RIDAS
RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona