RIDAS. Revista Iberoamericana de Aprendizaje Servicio

ISSN en línia: 2339-9341

RIDAS, Revista Iberoamericana de Aprendizaje Servicio, és una revista científica de la Red Iberoamericana de Aprendizaje Servicio i de la Red Universitaria Española de Aprendizaje Servicio.

Publica articles relacionats amb l'àmbit de la solidaritat, la ciutadania i l'educació prenent com a eix la proposta educativa de l'aprenentatge servei en la seva concreció en diferents àmbits i etapes educatives.

RIDAS està indexada en els següents Índexs de qualitat de Revistes científiques: REDIB. Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico; Dialnet Plus; MIAR. Matriu d’Informació per a l’Anàlisi de Revistes; REBIUN. Red de Bibliotecas Universitarias.


Els articles poden tenir el format de reflexions teòriques, conceptuals i històriques; articles sobre recerques; bones pràctiques analitzades, estudis de cas; revisions bibliogràfiques o experiències curtes i testimonis.

No 5 (2018)

Taula de continguts

Articles

Leticia Ivonne López
Erika Duque
Italo Fiorin, Carina Rosa
Elena Martín, Mariana Solari, Juan De Vicente, Mª Jesús Luque, Mara Nieto, César Coll
Angela García Pérez, Aurelio Villa Sánchez, Aitziber Mugarra Elorriaga
Chantal Jouannet Valderrama, Álvaro Rojas Zamorano, María Soledad González Ferrari

Experiències i testimonis

Lucía Abreu, Graciela Paolicchi, Eliana Bosoer, Marcela Martínez Vivot, Laura Gramajo
Javier Aranguren
Marcela Romero-Jeldres, Ramón Ramos, Cristina Castillo, Daniel Pérez, Nieves Hernández
Antonio Martínez

Exemplar complet

RIDAS Revista Iberoamericana de Aprendizaje Servicio
RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona