Història de la revista

La Revista Iberoamericana de Aprendizaje Servicio és un projecte conjunt de la Xarxa Iberoamericana d'Aprenentatge Servei i de la Xarxa Universitària d'Aprenentatge Servei.

RIDAS és coeditada per CLAYSS, Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, i la Universitat de Barcelona.

RIDAS és una revista científica que vol difondre treballs sobre investigacions, reflexions i experiències d'aprenentatge servei amb l'objectiu de contribuir a la creació de coneixement sobre aprenentatge servei.

RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona