Revista d'Innovació Docent Universitària

ISSN electrònic: 2013-2298
ISSN paper: 2014-1319

Els autors que desitgin sol·licitar la publicació d’un article ho faran exclusivament a través de la utilitat on-line de la revista electrònica: RIDU

RIDU, la Revista d'Innovació Docent Universitària, és una publicació destinada a la comunitat universitària, que pretén donar a conèixer aquelles experiències d'innovació i millora docent en l'àmbit universitari. La Revista publica treballs d'innovació docent referents a qualsevol disciplina universitària, fonamentalment treballs de recerca aplicada a la docència, treballs d'experiències docents i treballs sobre materials educatius. Aquesta revista esta indexada en: DOAJ. DULCINEADICERESH. ULRICHSWEBMIAR.


2016: Núm. 8


Portada
RCUBAvís LegalRCUBUniversitat de Barcelona