El rastre dels més desvalguts entre els papers de l’Hospital de Barcelona

Teresa Vinyoles Vidal

Resum


Aquest text, que té el seu origen en la ponència que vam presentar al simposi internacional Fonts gràfiques i documentals per a l’estudi històric dels hospitals (abril 2013), pretén oferir un petit mostrari de la informació que es pot extreure i les conclusions que se’n deriven, de la consulta directa de les fonts documentals de l’antic hospital de la Santa Creu de Barcelona. El punt de partida de la nostra recerca s’emmarca en els mateixos orígens històrics d’aquesta centenària institució, és a dir, l’albada del segle xv. En aquest sentit, bàsicament hem fet servir els llibres d’entrades de malalts i d’expòsits, un minutari comptable i uns manuals notarials del quatre-cents i d’èpoques posteriors, conservats a la Biblioteca de Catalunya i a l’Arxiu Històric de la Fundació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. El nostre propòsit no és fer-ne un estat de la qüestió, ni esbossar una història de la pobresa barcelonina, ni tampoc plantejar una visió comparativa de les institucions hospitalàries, senzillament, després de reflexionar sobre el tema, mirarem de dialogar amb les fonts i que siguin elles les que parlin. Procurarem, en el possible, sentir la veu dels pobres del passat, però sense oblidar que la pobresa no és propietat exclusiva dels temps medievals.


Paraules clau


Assistència, pobresa, marginalitat, infància, hospitals, Barcelona, documentació, arxiu, demografia

Text complet:

PDF PDF (English)

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona