Del «forum Granate» a la fira de Vilafranca. Origen, creació i articulació d’una xarxa de mercats al Penedès feudal (segles ix-xii)

Maria Soler Sala

Resum


Amb l’objectiu de millorar el nostre coneixement sobre el paper dels mercats en el procés de gènesi i consolidació del feudalisme, aquest treball analitza l’origen de la xarxa d’intercanvis desenvolupada al territori del Penedès entre els segles IX i XII. L’estudi integrat de fonts documentals, arqueològiques i territorials, i la utilització dels Sistemes d’Informació Geogràfica (GIS) en la representació i anàlisi de les dades, permet acostar-nos al procés d’articulació de la xarxa de mercats medieval. L’encontre comercial més antic del Penedès feudal fou el de la Granada, celebrat sobre el traçat de la Via Augusta. A partir del segle XII la seva ascendència va veure’s eclipsada per l’aparició del mercat i fira de Vilafranca del Penedès, que ben aviat es convertirà en el mercat més important d’aquest territori. L’estudi de les motivacions polítiques i econòmiques que ocasionaren aquest canvi de jerarquia ens ajuden a entendre la lògica territorial i comercial del feudalisme. Assistim al procés de creació d’una xarxa de mercats sòlida i ben articulada, liderada per Vilafranca de Penedès i reforçada, a partir del segle XIII, per la institució de nous mercats i fires capaços d’abastir, amb el seu radi d’influència, tot el territori penedesenc.


Paraules clau


Feudalisme; Economia rural; Mercats i fires; Xarxa d’intercanvis; Territori; GIS;

Text complet:

PDF (English) PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona