Cartografia sonora de la comunicació castral. La fonosfera del corn i del dret a cornar a la Catalunya medieval.

Laura de Castellet

Resum


La comunicació de caràcter defensiu entre diversos castells i torres a l’època medieval es duia a terme amb senyals visuals, però també calia una alternativa sonora per evitar problemes ambientals i per la seva major rapidesa i mobilitat. Hi ha prou notícies arqueològiques, documentals i iconogràfiques de corns i altres elements emissors de so com per a fer-ne una restitució i comprovar la seva fonosfera –l’abast sonor– sobre el terreny. Diverses proves a partir de paisatges verificats arqueològicament o documental a Catalunya proporcionen dades sobre les xarxes de comunicació sonora i la seva naturalesa social, la rapidesa de l’avís i fins i tot sobre la toponímia d’avís i de guaita, i permeten aventurar una cartografia del paisatge sonor en la comunicació castral.

Paraules clau


Paisatge sonor; fonosfera; castell; corn; dret a cornar; cartografia sonora; Catalunya

Text complet:

PDF (English) PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona