INDEXACIÓN

Bases de dades per a l'avaluació de la qualitat o l'impacte 

width=

Text1

Text2

URL bdd 3

Text3

Bases de dades bibliogràfiques

URL bdd 1

Text1

URL bdd 2

Text2

URL bdd 3

Text3

Portals de revistes d'accés obert

URL bdd 1

Text1

URL bdd 2

Text2

URL Logo 3

Text3

Portals amb informació sobre copyrights de les revistes

URL bdd 1

Text1

URL bdd 2

Text2

URL bdd 3

Text3

Sumaris 

URL bdd 1

Sistema d’informació que té com a objectiu reunir i difondre informació bibliogràfica sobre les publicacions científiques produïdes a Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal per tal de fer-les accessibles i elevar-ne la seva qualitat.

URL bdd 2

Text2

URL bdd 3

Text3

RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona