A propòsit de la font de la Portella. Una recerca sobre dues fonts desaparegudes a la ciutat de Mallorca

Pedro Fidel Castro Lliteras, Antoni Ginard

Resumen


Un treball de recerca sobre les fonts de l’illa de Mallorca ha fet possible conèixer i localitzar dues antigues surgències d’aigua, actualment desaparegudes, a la ciutat de Mallorca: la font de la Portella i la font de la Banyeta. A través de la documentació i de la cartografia històriques s’ha pogut fer una aproximació tant a les seves característiques com a la seva localització; així mateix s’han pogut plantejar les causes històriques de la seva desaparició, motivada en ambdós casos per l’acció de l’home, com a conseqüència modificacions de l’arquitectura militar i del creixement urbà

Palabras clave


hidrografia; fonts d’aigua; Mallorca

Texto completo:

HTML (Català)

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Copyright (c) 2014 Biblio3W Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona