1.244. La localització de l'activitat econòmica i les polítiques públiques de desenvolupament econòmic local: una revisió multidisciplinar

Laura Capel Tatjer

Resumen


L'article fa una revisió de les principals teories i conceptes que han analitzat els processos de localització de l'activitat econòmica en el territori, així com de les polítiques públiques que hi han volgut incidir. Començant pels antecedents de la geografia econòmica, s'exposen teories clàssiques i referències als districtes industrials, la competitivitat regional i urbana, els clústers, i les més recents com el concepte de ciutat global, els territoris innovadors i l'especialització intel·ligent. S'ofereix també un repàs a l'evolució de les polítiques públiques de  desenvolupament econòmic local, centrant-nos en els conceptes de la governança multinivell.


Palabras clave


Localització, desenvolupament local; economia urbana, geografia econòmica; polítiques públiques

Texto completo:

PDF (Català)

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Copyright (c) 2018 Biblio3W Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona