El moviment veïnal de Barcelona davant els Jocs Olímpics.

Andrés Naya, Albert Recio

Resumen


Els Jocs Olímpics de Barcelona es van presentar al món com una mostra de participació popular, d’allò que llavors es deia “enorme complicitat” de la ciutadania i les institucions. I certament, la mobilització social de suport al projecte olímpic abans i durant la celebració va ser espectacular. ¿Quin paper hi va jugar en tot això el moviment veïnal? ¿Va aconseguir millores substancials per a la ciutadania? ¿Va incidir en el model urbanístic que els jocs plantejaven? En aquest article mirem de recordar algunes qüestions essencials, que porten a un balanç agredolç que es podria resumir en dues qüestions: el moviment veïnal va aconseguir algunes mobilitzacions i algunes victòries, però no va tenir capacitat d’introduir temes clau. En certa mesura, l’evolució urbanística de la ciutat després dels Jocs va estar influïda per tot allò que havia passat en el període anterior.

Texto completo:

HTML (Català)

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Copyright (c) 2010 Biblio3W Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona