(con)textos: revista d'antropologia i investigació social

ISSN electrònic: 2013-0864
ISSN paper: 2013-0864

És una publicació anual que acull textos d'anàlisi etnogràfica i/o de reflexió teòrica, així com entrevistes amb representants de la disciplina. També inclou treballs procedents d'altres ciències socials i humanes que es vinculin amb l'antropologia, ja sigui adoptant-ne plantejaments teòrics o enfocaments epistemològics.


Núm. 6 (2016)

Sumari

Articles

TRAJECTÒRIES DE L’ANTROPOLOGIA IBÈRICA PDF ()
consell de redacció de (con)textos

3-5

Mirada retrospectiva a un itinerario de investigación antropológica en sociedades hispanas TEXT COMPLET (Español)
Joan Frigolé Reixach

6-18

Practice Theory in Practice: Critical Anthropology in Galicia and Portugal in the 1970s TEXT COMPLET (English)
Brian Juan O’Neill

19-45

Ethnography in Post-Franco Spain: the View of an Outsider TEXT COMPLET (English)
Gavin Smith

46-54

Los felices años de un aprendiz de antropólogo TEXT COMPLET (Español)
Ubaldo Martínez Veiga

55-73

El proyecto en el modelo: Reciprocidad, capital social y la política del realismo etnográfico TEXT COMPLET (Español)
Susana Narotzky

74-99

NÚMERO COMPLET

Número complet número complet
Consell editorial (con)textos

1-99

RCUBAvís LegalRCUBUniversitat de Barcelona