(con)textos: revista d'antropologia i investigació social

ISSN electrònic: 2013-0864

________________________________________________________________________________________________________________________
Es convoca a les persones interessades a enviar el seus articles per a la 7a publicació de la revista. Els treballs han de ser originals, inèdits i no han de ser actualment postulats per a la seva publicació en altres revistes.

S’accepten tant articles d’anàlisis etnogràfic i/o de reflexió teòrica (incloent aquells relacionats a treballs de curs, Treball de Fi de Grau, Treball de Fi de Màster i Tesis Doctoral) com ressenyes, provinents del propi camp de l’antropologia o d’altres àmbits de les ciències socials i humanes que es vinculin a aquesta.

Els articles han de tenir entre 4000 i 8000 paraules, incloent notes i bibliografia, i han d’anar acompanyats per un màxim de 5 paraules clau i per un resum d’entre 250-300 paraules, a ser possible en dos idiomes (català o castellà i anglès). Les ressenyes han de tenir entre 2000 i 3000 paraules.

Els detalls per a complimentar l’enviament, així com les instruccions i normatives a seguir es poden consultar a l’apartat TRAMESES.


Data límit de recepció d’articles:

30 de setembre de 2016

Publicació 7é Número:
febrer-març 2017


Imatge per a la pàgina inicial de la revista
RCUBAvís LegalRCUBUniversitat de Barcelona