J. M. CAPARRÓS LERA (coord.): HISTORIA & CINEMA. 25 aniversario del Centre d’Investigacions Film-Història Barcelona: Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona, 2009, 322 pp. Col. Homenatges, núm. 32

Ignasi Garcés i Estalló

Texto completo:

HTML

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.
RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona