Cine: autoconciencia e identidad de Jordi Clotats i Perpinyà y Jaume Florenza i Canals.

Jordi Puigdomènech López

Texto completo:

HTML

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.
RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona