Ciències de la vida


Acta Botanica Barcinonensia

Acta Botanica Barcinonensia publica treballs sobre Botànica (morfologia, taxonomia, florística, geobotànica en sentit ampli, etc.) originals i inèdits. Fundada el 1978 per Oriol de Bolòs, l'edita el Departament de Biologia Vegetal (Unitat de Botànica) de la Universitat de Barcelona.

Aquesta revista va deixar de publicar-se el vol. 53 (2010-2011) editat l'any 2012.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Anuario de Psicología/The UB Journal of Psychology

Accés a la revista | Número actual | Registre

Biologia on-line. Revista de divulgació de la Facultat de Biologia

La revista biologia on-line està escrita per estudiants de grau, màster i doctorat de la Facultat de Biologia, i el seu objectiu és difondre la recerca que es fa a la Facultat i contribuir a la formació acadèmica d'aquests estudiants en el camp de la comunicació i divulgació científica.

Accés a la revista | Número actual | Registre

RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona