Ciències socials


Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura

Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura és un recull d'articles de l'àmbit de les biblioteques, el llibre i la lectura a Catalunya, que té com a objectiu recollir l’estat de la qüestió i fer balanç d’actuacions corresponents al bienni anterior en els diversos àmbits esmentats.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Anuari del Conflicte Social

L'Anuari del Conflicte Social conté un registre i un anàlisi dels principals episodis dels conflictes socials de l'any. Els treballs són de caràcter acadèmic i de recerca, però també s’inclouen d'altres: entrevistes a activistes o persones expertes, contribucions de participants en protestes i canvis socials en curs, articles d'opinió, etc.

 

RECONEIXEMENT UB

Revista indexada en: Latindex, Dialnet, RACO, REDIB, MIAR

Accés a la revista | Número actual | Registre

Anuario de hojas de Warmi

L'Anuario de hojas de Warmi és una referència indispensable en l'haver historiogràfic dels estudis de gènere i investigació feminista, i significada en la seva projecció sobre Amèrica Llatina.

A partir de 2011 aquesta revista l'edita la Universidad de Murcia. Consulteu aquí els darrers números.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Ar@cne. Revista Electrónica de Recursos en Internet sobre Geografía y Ciencias Sociales

Ar@cne és una revista electrònica interessada en els recursos existents a Internet d'importància per a la Geografia i les Ciències Socials.

Des Ar@cne considerem adequat el diàleg entre diverses àrees del coneixement i comunitats acadèmiques; també tractem d'intensificar la comunicació entre l'acadèmia i el públic en general.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Ara: Revista de investigación en turismo

Accés a la revista | Número actual | Registre

Audens: revista estudiantil d'anàlisi interdisciplinària

Audens: revista estudiantil d'anàlisi interdisciplinari és una revista acadèmica interdisciplinària, els col·laboradors de la qual (membres del Comitè Editorial, autors i revisors) seran exclusivament estudiants o persones directament relacionades amb l'àmbit acadèmic de diferents disciplines de ciències socials i humanitats. La idea general del projecte és que els estudiants puguin trobar en Audens un espai per la redacció i gestió d'articles acadèmics, sempre des del rigor analític i formal propi d'una revista acadèmica, que els permeti donar forma i projecció a les seves inquietuds intel·lectuals.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Biblio3W, Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales

Accés a la revista | Número actual | Registre

BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació

BiD conté articles originals que fan un tractament aprofundit d'algun aspecte relacionat amb la biblioteconomia, l'arxivística i la documentació. Inclou també experiències, textos normatius, informes d'activitats i ressenyes.

A partir del número 30 (2013) BiD passa a estar coeditada per la Universitat de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Clivatge. Estudis i testimonis sobre el conflicte i el canvi socials

La revista CLIVATGE és un journal que publica anualment, en format electrònic, articles, ressenyes de llibres i testimonis de grups i moviments afectats per conflictes i canvis socials. Com indica el subtítol, aquesta revista la publica a Barcelona l'Observatori del Conflicte Social, adscrit a un grup d'investigació de la Universitat de Barcelona, i el seu objectiu són els "estudis i testimonis sobre el conflicte i el canvi socials".

 

Accés a la revista | Número actual | Registre

Crítica Penal y Poder

Crítica Penal y Poder és una revista electrònica composada per treballs vinculats a l’estudi del fenomen delictiu, dels processos de criminalització i del càstig i les seves formes, institucions, discursos i pràctiques, la dimensió del poder, en l’ampli context de dominació política, econòmica i/o cultural, des d'una perspectiva crítica multidisciplinar (dret penal, filosofia del dret, ciencia política, criminologia, sociologia, antropologia i història).

Accés a la revista | Número actual | Registre

Didacticae: Revista d'Investigació en Didàctiques Específiques

Didacticae és una revista científica d'accés obert i amb avaluació per parells dissenyada com espai per al diàleg i la reflexió sobre la recerca en didàctica de les ciències pures i naturals, les matemàtiques, la llengua, la literatura, la música, les arts visuals i plàstiques, la tecnologia, la robòtica, les ciències socials, les humanitats, l'educació física, etc. S'hi publiquen articles en castellà, català i anglès. En tots els casos, els articles tindran un dels resums en anglès.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Digital Education Review

Accés a la revista | Número actual | Registre

DUODA: estudis de la diferència sexual

La revista DUODA es va titular fins al número 30 de 2006: DUODA: revista d'estudis feministes. S'edita dues vegades l'any, a l'abril i al novembre. La revista recull estudis de teoria i altres resultats de la recerca que es produeix dins i fora del Centre de Recerca en Estudis de les Dones Duoda. Tots els números tenen una secció monogràfica extensa i d'altres més breus: articles, debats oberts, creació literària, ensenyament, ressenyes, etc.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Enseñanza de las ciencias sociales

Enseñanza de las ciencias sociales és una nova revista dedicada a la investigació en didàctica de la geografia, la història i les ciències socials en general. Els objectius que ens proposem són: donar a conèixer els treballs d'investigació que es realitzen en didàctica de les ciències socials, aprofundir en la base teòrica i pràctica d'aquests treballs i presentar noves línies i nous temes d'investigació.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Geo Crítica: cuadernos críticos de geografía humana

Els objectius de Geo Crítica, van ser des d'un inici la crítica a les concepcions teòriques dominants en la geografia, la utilització de la ciència geogràfica com a eina crítica envers la realitat social i el desenvolupament d'una "altra" geografia fruit de la creació col·lectiva i de la discussió rigorosa.

Aquesta revista va deixar de publicar-se el 1994 (número 100).

Accés a la revista | Número actual | Registre

Interactive Educational Multimedia

Interactive educational multimedia

Publicació fruit del treball intel·lectual del Grup de Recerca Ensenyament i Aprenentatge Virtual (GREAV), del Departament de Teoria i Història de l'Educació de la Universitat de Barcelona. El seu principal objectiu és establir un espai per al diàleg i la reflexió entorn l'impacte de les TIC en l'educació. És d'accés obert i es publica en anglès. Inclou articles de caràcter teòric, pràctic i experimental, així com ressenyes de llibres, aplicacions informàtiques i tesis doctorals. 

L'any 2010 és continuada per Digital Education Review.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Journal of Evolutionary Studies in Business

Accés a la revista | Número actual | Registre

Logotip per a la capçalera de pàgina

Lectora: revista de dones i textualitat

Fundada l'any 1995, és un espai de debat i estudi dels encreuaments i matisos entre el feminisme i les diverses formes de textualitat dins la cultura. Publicació impresa i digital, multilingüe, amb periodicitat anual. 

Accés a la revista | Número actual | Registre

Llengua, societat i comunicació

L'esperit de Llengua, Societat i Comunicació és posar a l'abast de la societat el treball realitzat en el món universitari per tal que pugui revertir-hi d'una manera pràctica. D'acord amb aquest objectiu, la revista ha tret a la llum una sèrie de monogràfics que poden ser d'interès social i que se centren en temes com el model lingüístic de la Constitució espanyola, la comunicació i l'empresa, l'ensenyament de llengües estrangeres o la política lingüística a la Unió Europea.

La revista que presentem, amb una periodicitat anual, conté una sèrie d'articles que estan acompanyats per resums en català, castellà i anglès. També conté un recull de premsa que inclou alguns articles apareguts als mitjans de comunicació relacionats amb el tema central de cada número, i una llista d'enllaços d'interès que poden proporcionar més informació sobre el que s'hi llegirà. LSC es pot consultar a través de la pàgina web i també es pot llegir en suport paper, un cop impresos els documents en pdf que contenen els diferents articles. Els lectors que estiguin interessats a enviar algun comentari als autors dels articles, ho poden fer mitjançant l'etiqueta enviar un comentari, que es troba al final de cada article.

Josefina Carrera-Sabaté
Directora de la Revista Llengua, Societat i Comunicació

 

Accés a la revista | Número actual | Registre

MUSAS. Revista de Investigación en Mujer, Salud y Sociedad

La revista ofereix una tribuna de difusió de treballs científics i acadèmics que abordin una visió interdisciplinària de la salut de les dones i de les famílies, així com aquells treballs que contemplin les relacions ètiques i comunicatives entre l’àmbit sanitari i la societat.

Accés a la revista | Número actual | Registre

OXIMORA Revista Internacional d'Ètica i Política

OXIMORA, un espai obert que promou la reflexió crítica sobre les injustícies i sobre els discursos i les pràctiques que les legitimen; és un fòrum de comunicació, participació i retroalimentació que promou la divulgació, la creativitat i l'intercanvi, amb un sentit interdisciplinar i obert a la multiplicitat de sabers que caracteritza el coneixement com a solidaritat.

Accés a la revista | Número actual | Registre

REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació

REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació és una publicació electrònica de la Secció de Recerca de l'Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE) de la Universitat de Barcelona (Catalunya, Espanya). La finalitat central d'aquesta publicació és oferir un espai de consulta i difusió de la recerca i la innovació educativa.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Revista d'Innovació Docent Universitària

RIDU, la Revista d'Innovació Docent Universitària, és una publicació destinada a la comunitat universitària, que pretén donar a conèixer aquelles experiències d'innovació i millora docent en l'àmbit universitari. La Revista publica treballs d'innovació docent referents a qualsevol disciplina universitària, fonamentalment treballs de recerca aplicada a la docència, treballs d'experiències docents i treballs sobre materials educatius.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Revista de Bioética y Derecho

La Revista de Bioética y Derecho és una revista d'accés obert de la Universitat de Barcelona que edita l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD). La revista actual és el resultat de la fusió, en 2016, de dues revistes: la Revista de Bioética y Derecho, creada en 2004 a iniciativa del OBD amb el suport del Màster en Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona i la revista Perspectivas Bioéticas del Programa de Bioètica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, Argentina). Els nombres anteriors de Perspectivas Bioéticas es poden consultar en aquest enllaç, en accés obert.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Revista de Educación y Derecho

Accés a la revista | Número actual | Registre

Revista de geografia

La Revista de geografia és un instrument de comunicació científica entre geògrafs, abasta tots el àmbits temàtics de la geografia tot prestant especial atenció a tres espais geogràfics: el català, l'espanyol i el llatinoamericà.

La revista va ser iniciada per la Universitat de Barcerlona i continuada en una segona etapa per la UB, la URV i la UdL.

Va deixar de publicar-se el 2008 (núm. 5).

Accés a la revista | Número actual | Registre

RIDAS. Revista Iberoamericana de Aprendizaje Servicio

RIDAS, Revista Iberoamericana de Aprendizaje Servicio, és una revista científica de la Red Iberoamericana de Aprendizaje Servicio i de la Red Universitaria Española de Aprendizaje Servicio.

Publica articles relacionats amb l'àmbit de la solidaritat, la ciutadania i l'educació prenent com a eix la proposta educativa de l'aprenentatge servei en la seva concreció en diferents àmbits i etapes educatives.

RIDAS està indexada en els següents Índexs de qualitat de Revistes científiques: REDIB. Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico; Dialnet Plus; MIAR. Matriu d’Informació per a l’Anàlisi de Revistes; REBIUN. Red de Bibliotecas Universitarias.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales

Scripta Nova es defineix como la Nova Sèrie  de Geo Crítica. Cuadernos Críticos de Geografia Humana, el primer número de la qual es publicà el 1976. Quaranta anys després d’aquell impuls inicial, i vint anys després de l’inici de la publicació electrònica, reafirmem el compromís de la revista amb la perspectiva espacial crítica per tal que, malgrat les fortes pressions del productivisme acadèmic, pugui consolidar els seus objectius inicials com a revista crítica i compromesa socialment.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Temps d'Educació

Temps d'Educació és una revista científica i acadèmica de pedagogia, amb periodicitat semestral, que publica treballs referits a l'educació i la formació en tots els àmbits i nivells. La revista acull estudis, informes de recerca i avaluació crítica d'experiències, com també reflexions, assaigs i notes de lectura.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Logotip per a la capçalera de pàgina

Tourism and Heritage Journal

Tourism and Heritage Journal (THJ) és una revista referenciada editada pel Grup de Recerca Turisme, Cultura i Territori del CETT-UB.  

L'objectiu principal de THJ és compartir coneixment acadèmic sobre turisme cultural i patrimonial. Les principals línies de THJ són el Turisme Cultural, el Turisme Educatiu, el Turisme Literari i el Turisme Gastronòmic. En aquest sentit, la revista està oberta a rebre articles de temàtiques relacionades amb el Patrimoni i la Museografia, Sociologia, Antropologia, Geografia Cultural, Estudis Culturals, Història i Estudis Gastronòmics, tenint sempre el Turisme com a eix vertebrador.   

THJ admet manuscrits escrits en Anglès, Català i Espanyol.  

Tourism and Heritage Journal publica anualment i els articles es poden enviar durant tot l'any. 

Accés a la revista | Número actual | Registre

Transfer

Accés a la revista | Número actual | Registre

RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona