Humanitats (Filologia, Filosofia, Història)


(con)textos: revista d'antropologia i investigació social

Des de 2016 l’Associació Antropologies conforma l’equip editorial de (Con)textos: revista d’antropologia i investigació social. És una revista que va sorgir al 2008 per iniciativa d’un grup de persones investigadores vinculades a la Universitat de Barcelona. Amb el recent relleu, és pretén acostar la revista a un públic ampli, per tal de que les noves generacions d’estudiants d’antropologia i altres disciplines afins, puguin trobar un espai per col·laborar, sense perdre l’espai de debat, reflexió i formació que ha caracteritzat sempre la revista.

A partir del número 7, hem volgut introduir l’esperit de l’associació oferint una convocatòria oberta a treballs independentment del perfil i grau d’expertesa, como per exemple a persones recentment graduades, amb estudis de màster o treballant des dels activismes. A més, aquesta obertura ha anat acompanyada per un canvi en la imatge corporativa de la revista, amb la intenció d’actualitzar-la i de visibilitzar el nou enfoc editorial. Tots aquests canvis s’alineen amb els objectius de la Associació Antropologies de fomentar l’accés, la visibilitat, la divulgació i el coneixement antropològic a diversos nivells i contextos.

Equip editorial actual: Violeta Argudo, Agustín D'Onia, Laura Lerer, Luis Lorenzo, Maite Mena, Martín Frasso, Rosa Martínez, Verónica Morante.Accés a la revista | Número actual | Registre

452ºF. Revista de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada

Accés a la revista | Número actual | Registre

Acta historica et archaeologica mediaevalia

Acta historica et archaeologica mediaevalia (AHAM) és una revista el contingut de la qual respon al seu objectiu: donar a conèixer la tasca de recerca dels membres del Departament d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica de la Universitat de Barcelona.

Els números es publiquen amb retard. El Núm. 32 (2014-2015) va ser publicat a principis del 2016

Accés a la revista | Número actual | Registre

Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia

 

L'Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia és una revista internacional de lliure accés que es publica cada any. Té com a objectiu la difusió d'articles d'investigació, ressenyes i tesis doctorals de la UB sobre temes relacionats amb la llengua i literatura de filologia grega, llatina, indoeuropea, àrab i hebrea, així com de llengües romàniques, fins a l'època medieval i humanística.

L'Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia compta amb un Consell Assessor Internacional que col·labora amb el Consell de Redacció en el procés de revisió i selecció dels treballs per parells (peer-review).

Accés a la revista | Número actual | Registre

Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística

 

L’Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística és una revista internacional de lliure accés que té com a objectiu la difusió d’articles d’investigació i de ressenyes sobre temes relacionats amb la Lingüística. Els articles es publiquen en dues seccions, una de monogràfica —coordinada per especialistes en la matèria— i una altra de temàtica lliure. Els treballs es publiquen amb una periodicitat anual en català, espanyol, anglès i alemany. L’Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística compta amb un Consell Assessor Internacional que col·labora amb el Consell de Redacció en el procés de revisió i selecció dels treballs per parells (peer-review).

 

Accés a la revista | Número actual | Registre

Anuari de Filologia. Literatures Contemporànies

L'Anuari de Filologia. Literatures Contemporànies té com a objectiu la difusió d’articles d’investigació i ressenyes literàries d’alt prestigi (amb accés obert) i, per tant, inclou articles monogràfics d’obres i autors així com estudis de teoria de la literatura. L’espectre temporal i temàtic dels articles de la secció cobreix les literatures contemporànies i es dirigeix a científics literaris a escala internacional. L’Anuari compte amb un Consell Assessor Internacional que col·labora amb l'equip editor i en el procés de revisió dels articles per parells (peer-review).

 
 

Accés a la revista | Número actual | Registre

Logotip per a la capçalera de pàgina

Anuari de Filologia. Llengües i Literatures Modernes

L’Anuari de Filologia. Llengues i Literatures Modernes té com a objectiu la difusió d’articles d’investigació (amb accés obert) de la llengua i de la literatura.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Anuari del Conflicte Social

L'Anuari del Conflicte Social conté un registre i un anàlisi dels principals episodis dels conflictes socials de l'any. Els treballs són de caràcter acadèmic i de recerca, però també s’inclouen d'altres: entrevistes a activistes o persones expertes, contribucions de participants en protestes i canvis socials en curs, articles d'opinió, etc.

 

RECONEIXEMENT UB

Revista indexada en: Latindex, Dialnet, RACO, REDIB, MIAR

Accés a la revista | Número actual | Registre

Ar@cne. Revista Electrónica de Recursos en Internet sobre Geografía y Ciencias Sociales

Ar@cne és una revista electrònica interessada en els recursos existents a Internet d'importància per a la Geografia i les Ciències Socials.

Des Ar@cne considerem adequat el diàleg entre diverses àrees del coneixement i comunitats acadèmiques; també tractem d'intensificar la comunicació entre l'acadèmia i el públic en general.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Astrolabio: revista internacional de filosofia

Astrolabio publica articles i ressenyes en qualsevol àrea de la Filosofia. La revista és editada semestralment pel Seminari de Filosofia Política de la Universitat de Barcelona, que dirigeix el Dr. José Manuel Bermudo des de 2005. Els articles són seleccionats pels editors i el consell de redacció, segons els informes elaborats per experts sobre les propostes rebudes. Fins ara, s'han publicat articles en català, castellà i anglès. Regularment també es publiquen dossiers temàtics.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Audens: revista estudiantil d'anàlisi interdisciplinària

Audens: revista estudiantil d'anàlisi interdisciplinari és una revista acadèmica interdisciplinària, els col·laboradors de la qual (membres del Comitè Editorial, autors i revisors) seran exclusivament estudiants o persones directament relacionades amb l'àmbit acadèmic de diferents disciplines de ciències socials i humanitats. La idea general del projecte és que els estudiants puguin trobar en Audens un espai per la redacció i gestió d'articles acadèmics, sempre des del rigor analític i formal propi d'una revista acadèmica, que els permeti donar forma i projecció a les seves inquietuds intel·lectuals.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Aurora: papeles del Seminario María Zambrano

Aurora: papeles del Seminario María Zambrano és una revista d'investigació filosòfica, centrada en l'obra de María Zambrano i oberta a l'ample camp temàtic i de referències al que aquesta remet. El seu objectiu és proporcionar els mitjans que facilitin i afavoreixin l'estudi de la filosofia zambraniana, difondre els resultats del treball realitzat en torn a la mateixa i promoure la relació entre investigadors, estudiosos i interessats en el pensament de l'autora, d'àmbit nacional i internacional.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Bells: Barcelona English language and literature studies

Bells es publica online anualment per la Secció d'Anglès del Departament de Filologia Anglesa i Alemanya de la Facultat de Filologia a la Universitat de Barcelona. La revista està adreçada a la comunitat acadèmica i admet articles especialitzats sobre totes les àrees del camp dels estudis anglesos, així com ressenyes crítiques i entrevistes.

Aquesta revista va deixar de publicar-se el 2008 (volum 17).

Accés a la revista | Número actual | Registre

Biblio3W, Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales

Accés a la revista | Número actual | Registre

Logotip per a la capçalera de pàgina

Boletín americanista

El Boletín americanista és una revista científica editada per Revistes Científiques de la Universitat de Barcelona (RCUB) i per Edicions UB. Des de 1959 és un fòrum de debat de la història d´Amèrica, destinat a un públic especialitzat. Dedicada a difondre produccions acadèmiques, a partir de l´any 2010 va establecir la periodicitat semestral. Té per objetiu facilitar el debat interdisciplinari sobre el passat i el present dels països americans. Hi tenen cabuda les investigacions sobre el passat precolombí, la història colonial, així com la historia contemporania i actual de les repúbliques americanes, sense excloure camps científics com ara l´antropologia, la sociologia o l´art. La revista també accepta articles que estableixin comparacions amb altres àmbits geogràfics però en perspectiva americana.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Boletín de la Unidad de Estudios Biográficos

Este boletín recoge una muestra significativa de la investigación sobre el corpus autobiográfico peninsular tanto en España como en EEUU o América de Latina. Son frecuentes las aportaciones de profesores de otras universidades, todos ellos tratando sobre aspectos relacionados con la literatura autobiográfica española.

La revista es editada por el Departament de Filologia Hispànica. Unitat d'Estudis Biogràfics de la Universitat de Barcelona. 

Años de publicación: no. 1 (enero 1996) - no. 5 2001.

La revista es continuada por Memoria: revista de estudios biográficos

En 2019, el CRAI de la UB, con el fin de contribuir a la difusión y a una mayor visibilidad de la revista y también por su interés, digitalizó e incorporó a RCUB, el texto completo de sus 5 volúmenes (1996 hasta 2001), depositados el CRAI Biblioteca de Lletres. 

Accés a la revista | Número actual | Registre

Boletín del Instituto de Estudios Helénicos

El Boletín del Instituto de Estudios Helénicos (1967-1976) aparegué per primer cop l’any 1967 a iniciativa del catedràtic de grec Doctor Josep Alsina, i amb el suport de les autoritats universitàries d'aquell moment, com a publicació acadèmica especialitzada, per tal de contribuir a la difusió dels estudis sobre el món grec que es feien a la Universitat de Barcelona i a Catalunya.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Logotip per a la capçalera de pàgina

Cercles. Revista d'Història Cultural

Cercles: revista d'història cultural 

(http://revistes.ub.edu/index.php/cercles/index) es dedica a la publicació de monogràfics o números miscel·lània dedicats a la història de la cultura i dels intel·lectuals a Catalunya, Espanya i Europa entre els segles XIX i XX. La revista és editada pel Grup d'Estudis d'Història de la Cultura i dels Intel·lectuals (GEHCI) de la Universitat de Barcelona, dirigit pel Dr. Jordi Casassas, catedràtic del Departament d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Convivium

La revista pertany a la Universitat de Barcelona des dels anys 50, i la seva línia editorial atén fonamentalment a la investigació filosòfica sobre autors i temes de consolidat nom universal. Especialment recull temàtica ontològica i ètica, dintre de l'estat de la qüestió en discussions internacionals. D'altra banda, els col·laboradors de la revista pertanyen al món de la Universitat, catalana, espanyola, europea i americana, que presenten els seus treballs en qualsevol de les llengües llatines, en anglès o en alemany.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Coolabah

Accés a la revista | Número actual | Registre

Dialectologia

Dialectologia té l'objectiu de vincular les experiències dels investigadors dels diversos àmbits de la dialectologia (variació lingüística, geolingüística, metodologia, dades dialectals sincròniques i diacròniques, noves tecnologies, dialectologia social, etc.). És una publicació bianual que compta amb avaluació externa i acompleix les normes de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT). Cada número publica 4/5 articles relacionats amb un tema específic.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Ebre 38: revista internacional de la Guerra Civil, 1936-1939

Ebre 38 proposa un apropament rigorós, compromès i multidisciplinari a l'estudi i difusió dels fets de la Guerra Civil espanyola (1936-1939) i de la primera postguerra.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Estudios de fonética experimental

Estudios de fonética experimental és un punt de trobada i difusió de treballs sobre fonètica realitzats amb la metodologia experimental. Abasta tots els àmbits experimentals de la disciplina (articulatòria, acústica i perceptiva) i aplega estudis sobre els aspectes fònics de qualsevol llengua del món, tot i que els seus articles se centren bàsicament en el castellà i el català. Un dels objectius de la revista és constituir una eina fonamental de consulta i estudi de la ciència fonètica escrita no només en anglès sinó també en les llengües romàniques: català, castellà, francès, gallec.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Estudis d'història agrària

Estudis d'història agrària va publicar el seu primer número a Barcelona l'any 1978, a iniciativa del professor Emili Giralt i Raventós.

Vol ser una eina al servei de la difusió de les recerques que porten a terme les universitats catalanes i qualsevol estudiós que vulgui contribuir al coneixement del món rural.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Estudis i Materials

L'Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya (AEFC) es va crear el novembre de 1915 per Tomàs Carreras i Artau al seminari de la seva Càtedra d'Ètica a la Universitat de Barcelona, el qual es va dedicar a recopilar dades etnogràfiques, psicològiques i ètiques amb la finalitat de realitzar un inventari etnogràfic sobre Catalunya.
Durant els anys 1916-1918 va publicar la revista Estudis i Materials.

El 2019, el CRAI de la UB, per tal de contribuir a la difusió i a una major visibilitat de la revista i també pel seu interès, va digitalitzar i incorporar a RCUB, el text complet dels seus 2 volums (1915-1917), dipositats al CRAI Biblioteca de Filosofia Geografia i Història.

 

Accés a la revista | Número actual | Registre

Ex novo: revista d'història i humanitats

Ex novo: revista d'història i humanitats és una publicació de continguts històrics i humanístics que editatava l'Associació Comitia Rei Novae formada per alumnes i exalumnes de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.

Aquesta revista va deixar de publicar-se amb el núm. 7 de 2011.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Logotip per a la capçalera de pàgina

Lectora: revista de dones i textualitat

Fundada l'any 1995, és un espai de debat i estudi dels encreuaments i matisos entre el feminisme i les diverses formes de textualitat dins la cultura. Publicació impresa i digital, multilingüe, amb periodicitat anual. 

Accés a la revista | Número actual | Registre

Llengua, societat i comunicació

L'esperit de Llengua, Societat i Comunicació és posar a l'abast de la societat el treball realitzat en el món universitari per tal que pugui revertir-hi d'una manera pràctica. D'acord amb aquest objectiu, la revista ha tret a la llum una sèrie de monogràfics que poden ser d'interès social i que se centren en temes com el model lingüístic de la Constitució espanyola, la comunicació i l'empresa, l'ensenyament de llengües estrangeres o la política lingüística a la Unió Europea.

La revista que presentem, amb una periodicitat anual, conté una sèrie d'articles que estan acompanyats per resums en català, castellà i anglès. També conté un recull de premsa que inclou alguns articles apareguts als mitjans de comunicació relacionats amb el tema central de cada número, i una llista d'enllaços d'interès que poden proporcionar més informació sobre el que s'hi llegirà. LSC es pot consultar a través de la pàgina web i també es pot llegir en suport paper, un cop impresos els documents en pdf que contenen els diferents articles. Els lectors que estiguin interessats a enviar algun comentari als autors dels articles, ho poden fer mitjançant l'etiqueta enviar un comentari, que es troba al final de cada article.

Josefina Carrera-Sabaté
Directora de la Revista Llengua, Societat i Comunicació

 

Accés a la revista | Número actual | Registre

Matèria. Revista internacional d'Art

Matèria. Revista internacional d'Art recull fonamentalment investigacions i aportacions inèdites d'especialistes en la història de l'art dins d'un ventall de temes molt diversos d'història i teoria de l'art, incloses les arts escèniques, la música i el cinema.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Memoria: revista de estudios biográficos

Accés a la revista | Número actual | Registre

OXIMORA Revista Internacional d'Ètica i Política

OXIMORA, un espai obert que promou la reflexió crítica sobre les injustícies i sobre els discursos i les pràctiques que les legitimen; és un fòrum de comunicació, participació i retroalimentació que promou la divulgació, la creativitat i l'intercanvi, amb un sentit interdisciplinar i obert a la multiplicitat de sabers que caracteritza el coneixement com a solidaritat.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Pedralbes: revista d'història moderna

Pedralbes es publica des de 1981. En aquest sentit és la revista d'història moderna més antiga de Catalunya i la segona d'Espanya. La publica el Departament d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona. L'objectiu de la revista és la difusió dels coneixements assolits per noves investigacions. S'ha procurat que cada número compti amb un article invitat de prestigi.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Laboratori de Fonètica Aplicada

PHONICA

PHONICA és una publicació científica, en format electrònic i de lliure accès, que té l’objetiu de crear un espai d’intercanvi entre les diverses disciplines relacionades amb el so, la veu i la parla. Es pretén que sigui una plataforma de difusió de reflexions teòriques, resultats de recerca i propostes d’innovació de caràcter interdisciplinari, adreçat a un públic especialitzat.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Pyrenae

Pyrenae fou fundada pel professor Joan Maluquer de Motes l'any 1965 com a òrgan d'expressió dels professors i investigadors del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la Universitat de Barcelona. Es tracta d'una revista científica sobre la Prehistòria, la Història Antiga i l'Arqueologia en el seu sentit més ampli tant cronològica com geogràficament. Actualment té una periodicitat semestral.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Quaderns d'Italià

Quaderns d'Italià va néixer amb l'objectiu de publicar comunicacions orals d'autors italians presentades a la Universitat Autònoma de Barcelona i també amb voluntat de recollir totes les iniciatives -conferències, congressos, seminaris, etc.- lligades a l'àmbit dels estudis d'italià a la UAB.

A partir del número 3 de 1998 la direcció de la revista es fa extensiva a les Àrees de Filologia Italiana de tres universitats: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona i Universitat de Girona, a més de l'Istituto Italiano di Cultura.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Revista de Estudios Globales y Arte Contemporáneo

La Revista de Estudios Globales y Arte Contemporáneo és una revista científica, indexada, d'accés obert i publicació en línia, que té com a objectiu l'estudi de la visualitat, les pràctica artístiques contemporànies i els conflictes interculturals des d'una perspectiva global. REG|AC està associada al grup de recerca Art Globalization Interculturality(AGI/ART: 2014SGR 1050) del Departament d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona (Proyecto I+D Cartografía Crítica del Arte y la Visualidad en la Era Global: Nuevas metodologías, conceptos y enfoques analíticos MICINN: HAR2010-17403 /MINECO: HAR2013-43122-P).

Accés a la revista | Número actual | Registre

Revista de Historia Industrial

Accés a la revista | Número actual | Registre

Segle XX: revista catalana d'història

SEGLE XX és una revista catalana especialitzada en la història del segle XX, que neix d’una col·laboració professional i independent entre historiadors universitaris i una organització amb un fort arrelament social com és CCOO de Catalunya, mitjançant la Fundació Cipriano García i coeditada juntament amb la Universitat de Barcelona. En aquest sentit, vol consolidar un àmbit de relacions que sempre ha existit de manera informal, però que, ben segur, calia potenciar tal com s’ha fet en països com Itàlia, França i Alemanya.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Suhayl

Suhayl és una revista anual publicada pel Grup Millàs Vallicrosa d'Història de la Ciència Àrab de la Universitat de Barcelona que s'edita en llengua anglesa i àrab. Des de 2009 es publica en col·laboració amb la Commision on History of Science and Technology in Islamic Societies (IUPHS-DHS).

Accés a la revista | Número actual | Registre

SVMMA. Revista de Cultures Medievals

URL: http://revistes.ub.edu/SVMMA/

Accés a la revista | Número actual | Registre

Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc

Sylloge epigraphica Barcinonensis, fundada el 1994 pel professor Marc Mayer i Olivé, és una publicació científica anual que vol difondre estudis i novetats epigràfiques de qualitat, originals i inèdites, i abraça des del punt de vista de temes d'epigrafia, filologia clàssica, paleografia, història antiga, topografia antiga, arqueologia clàssica i llengües paleohispàniques.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Traza y Baza

Accés a la revista | Número actual | Registre

Índice Histórico Español

Indice Histórico Español (IHE) va ser fundada per Jaume Vicens Vives l'any 1953 i és una revista vinculada al Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona. Es tracta d'una publicació de crítica bibliogràfica sobre Història d'Espanya.

Accés a la revista | Número actual | Registre

RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona