Los espejos del yo en la narrativa de Cristina Fernández Cubas

Carmen Núñez Esteban, Neus Samblancat Miranda

Resum


L’article que presenta analitza com en els relats breus de Cristina Fernández Cubas la multiplicidad d’aparences queda reduïda a una oposició binària entre la realitat i el seu reflex. Mitjançant l’evocació simbòlica d’altres “jos”, el lector i la lectora s’apropen a una visió del món que explora els límits de la raó.
Her article analyzes how in Cristina Fernández Cubas’s short stories, the multiplicity of appearences is reduced to a binary opposition between reality and its reflection. Through the evoking symbolic I’s, the reader approaches a world vision which explores the limits of reason.

Text complet:

PDF (Español)

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Creative Commons License

EDITEN: GRC Creació i Pensament de les Dones (Universitat de Barcelona) i GRC Cos i Textualitat (Universitat Autònoma de Barcelona)

Lectora: revista de dones i textualitat està indexada a: SCOPUSCarhus Plus 2010LatindexUlrich'sDICEMLARESHISOCCIRCMIARDulcineaRevista Reconeguda UB (2010-), DialnetRACODOAJERIH PLUS.

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona