Pensar la in/visibilitat. Papers de treball

Meri Torras

Resum


Aquest text recull uns papers de treball al voltant de la in/visibilitat, amb el propòsit de revisar una categoria que ha creuat la trajectòria d’existència lèsbica, gai, queer, així com la teorització i el pensament a propòsit d’aquestes subjectivitats (i de la seva pròpia subjecció). L’associació de la visibilitat amb l’existència ha constituit un axioma. No obstant, la visibilitat no és sempre necessàriament la millor manera de fer-se visible o, immediatament, la millor estratègia política per a l’afirmació de la nostra existència. En aquests papers de treball parteixo de la formulació d’unes hipòtesis/propostes de reflexió, per continuar dialogant amb el volum Manifiestos gays, lesbianos, queer. Testimonios de una lucha (1969-1994), editat per Rafael M. Mérida, i acabo amb un breu testimoni de l’escriptora catalana Maria Mercè Marçal.

Paraules clau


visibilitat; invisibilitat; lesbiana; gai; queer; manifestos; visibilidad; invisibilidad; gay; manifiestos; visibility; invisibility; lesbian; queer; manifestos

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Creative Commons License

EDITEN: GRC Creació i Pensament de les Dones (Universitat de Barcelona) i GRC Cos i Textualitat (Universitat Autònoma de Barcelona)

Lectora: revista de dones i textualitat está indexada en: SCOPUSCarhus Plus 2010LatindexUlrich'sDICEMLARESHISOCCIRCMIARDulcineaRevista Reconeguda UB (2010-2013), DialnetRACODOAJERIH PLUS.

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona