Seductora i seduïda: algunes dades sobre les relacions de la narrativa de Carme Riera amb Itàlia

Luisa Cotoner Cerdó

Resum


Aquest article vol analitzar algunes dades de l'obra de Carme Riera que fan palesa la predilecció que l’escriptora mallorquina manifesta cap a la cultura, les terres i les gents d'Itàlia, fins al punt que, tot repassant els escenaris, els personatges, les referències i els jocs intertextuals que apareixen a diverses obres rierianes, podem afirmar que n’està seduïda. D'altra part, si examinem la recepció de la seva narrativa en aquest país, fonamentalment, la traducció a l'italià de tres novel·les i les reaccions crítiques que han suscitat en medis acadèmics i de comunicació, podem concloure que Riera ha seduït, si més no selectivament, bona part del públic d'aquelles terres. Aquí es poden trobar un bon grapat de testimonis.

Paraules clau


Carme Riera; Itàlia; recepció literària; traducció; art; literatura

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Creative Commons License

EDITEN: GRC Creació i Pensament de les Dones (Universitat de Barcelona) i GRC Cos i Textualitat (Universitat Autònoma de Barcelona)

Lectora: revista de dones i textualitat està indexada a: SCOPUSCarhus Plus 2010LatindexUlrich'sDICEMLARESHISOCCIRCMIARDulcineaRevista Reconeguda UB (2010-), DialnetRACODOAJERIH PLUS.

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona