Equip editorial

Direcció

 1. Rosa Alcoy i Pedrós, Universitat de Barcelona, Espanya
 2. Magda Polo Pujadas, Universitat de Barcelona, Espanya

Secretaria de redacció

 1. Tania Alba Rios, Universitat de Barcelona, Espanya

Consell de redacció

 1. Tania Alba Rios, Universitat de Barcelona, Espanya
 2. Rosa Alcoy i Pedrós, Universitat de Barcelona, Espanya
 3. Cristina Fontcuberta Famadas, Professora agregada d'Història de l'Art, Universitat de Barcelona
 4. Laia Manonelles Moner, Universitat de Barcelona, Espanya
 5. Magda Polo Pujadas, Universitat de Barcelona, Espanya
 6. Cristina Rodríguez Samaniego, Universitat de Barcelona, Espanya

Consell assessor

 1. Xavier Antich, Universitat de Girona
 2. Javier Arnaldo Alcubilla, Universidad Complutense de Madrid, Espanya
 3. Xosé Aviñoa, Universitat de Barcelona
 4. Elena G. Barlés Barlés Báguena, Universidad de Zaragoza, Espanya
 5. Roberto Bartalini, Università degli Studi di Siena
 6. Nancy Berthier, Université Paris-IV Sorbonne
 7. Joaquín Cánovas, Universidad de Murcia
 8. Marià Carbonell i Buades, Catedràtic d’Història de l’Art, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona
 9. Josep Casals Navas, Universitat de Barcelona
 10. Lourdes Cirlot, Universitat de Barcelona
 11. Jordi Coca i Villalonga, Institut del Teatre, Espanya
 12. Gaspar Coll, Universitat de Barcelona
 13. Mireia Freixa, Universitat de Barcelona, Espanya
 14. Paolo Gozza, Alma Mater Studiorum, Università de Bologna
 15. Anna M. Guasch Ferrer, Universitat de Barcelona
 16. Joan Minguet i Batllori, Universitat Autònoma de Barcelona
 17. Víctor Mínguez, Universitat Jaume I de Castelló
 18. Alessio Monciatti, Università degli Studi del Molise
 19. José Enrique Monterde Lozoya, Universitat de Barcelona
 20. Pere Salabert, Universitat de Barcelona
 21. Rocío Sánchez Ameijeras, Universidad de Santiago de Compostela
 22. Roger Scruton, University of Oxford/ University of St Andrews
 23. Joan Sureda, Universitat de Barcelona
 24. Alessandro Tomei, Università degli Studi G. D’Annunzio Chieti Pescara
 25. Rosa Terés Tomàs, Directora del Departament d'Història de l'Art, Universitat de Barcelona
 26. Antonio Urquízar Herrera, Universidad Nacional de Educación a Distancia
RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona