El retaule de la Glorificació de la Verge de la catedral de Barcelona: un cas singular de recerca tipològica en la retaulística catalana del Set-Cents

Santiago Mercader Saavedra

Resum


En aquest article s’analitza tipològicament un dels retaules barrocs més ornamentats de la catedral de Barcelona: l’altar de la Glorificació de la Verge. A partir d’aquest singular exemple, de gran exuberància decorativa, es busquen vincles amb alguns tractats d’art del sis-cents i el set-cents, com ara el Tratado de la pintura sabia, de Juan Andrés Ricci, i l’obra Perspectiva pictorum et architectorum, d’Andrea Pozzo. El text pretén ajudar a enriquir el ventall de les fonts que els nostres artistes i obradors van poder utilitzar per tirar endavant les més diverses comandes artístiques.


Paraules clau


catedral; barroc; retaule; Gallart; Ricci; Pozzo

Text complet:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/Materia2015.9.4

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona