La figura de la bruixa en l’obra de Hieronymus Bosch

Pau Castell

Resum


A cavall dels segles XV i XVI, la creença en la nova secta de les bruixes es va estendre per la zona del centre i el sud d’Europa, fet que va provocar intensos debats intel·lectuals alimentats per les noves reflexions demonològiques i va desencadenar una sèrie d’actuacions judicials per part de tribunals laics i eclesiàstics contra els suposats membres d’aquella confabulació diabòlica. Aquest fenomen va tenir també el seu reflex en la vessant artística, amb l’aparició i la difusió d’una iconografia i un llenguatge visual de la bruixeria en les quals tingueren un paper destacat un seguit d’autors de la zona dels Països Baixos i el sud d’Alemanya. El territori on va néixer i viure Hieronymus Bosch es troba plenament integrat en aquesta dinàmica, fet que invita a preguntar-se sobre la presència d’elements de la nova iconografia bruixesca en l’obra del pintor de ’s-Hertogenbosch.

Paraules clau


Hieronymus Bosch, bruixeria, demonologia, iconografia de la bruixeria, miniatures flamenques, Hans Baldung Grien, vol de les bruixes, ungüents, vapors diabòlics

Text complet:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/Materia2016.10-11.8

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona