A l’entorn dels set pecats capitals: la iconografia dels novíssims de Flandes a Catalunya

Sílvia Canalda

Resum


Els quatre temes que emmarquen els pecats capitals de la Taula atribuïda a Hieronymus Bosch del Museu del Prado responen a una sèrie iconogràfica formalment constituïda a les acaballes de l’Edat mitjana als Països Baixos. Meditar sobre els darrers instants de la vida —la Mort, el Judici Final, l’Infern i la Glòria— es convertí en l’objectiu principal d’un seguit de tractats moralitzants representatius de la Devotio Moderna, alguns dels quals s’arribaren a il·lustrar, primer, amb miniatures, i més tard, amb xilografies. En aquest article s’analitzen les similituds i diferències existents entre els primers testimonis visuals de procedència flamenca dels anomenats novíssims i les estampes d’igual títol que inundaren les arts gràfiques catalanes, en distints formats, tècniques i mides, des del darrer quart del Sis-cents.

Paraules clau


novíssims, iconografia religiosa, art barroc català, gravat popular

Text complet:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/Materia2016.10-11.9

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona