Multilingüisme: conceptes bàsics i perspectives. Un programa de recerca

Teresa Marbà Mas

Resum


Si ensenyem una llengua, no podem ensenyar-la prescindint de l’existència de moltes altres llengües. Una bona educació lingüística ha de servir per entendre i usar més bé tots els recursos, registres i varietats de la pròpia llengua, i per facilitar l’accés als altres idiomes. En aquest sentit, presentem una proposta teòrica i programàtica per tal d’afrontar el multilingüisme a les nostres aules i a la nostra comunitat, a partir d’una revisió conceptual ampla i diversa, però també a partir de la nostra experiència didàctica i vital. Ara bé, aquestes ratlles no han de ser
una proposta d’aplicació pràctica, ni un seguit de receptes per omplir les programacions, sinó un treball teòric, que obri perspectives i possibilitats de noves recerques.

Paraules clau


Multilingüisme; Didàctica de la llengua, Escola; Sociolingüística

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona